Klik og læs ugens avis

Værdi af fri kost og logi?

Hvad er de nye satser for kost og logi?

Erik C., Brørup

Svar: For medhjælpere ved landbrug mv., hushjælp med fri bolig og kost på ansættelsesstedet ansættes værdien til 31.400 kr. for hele året (2617 kr. pr. måned). For medhjælpere ved landbrug og hushjælp, der alene modtager fri kost samt dermed ligestillede, ansættes værdien af fuld kost til 65 kr. pr. dag. For delvis fri kost, normalt to måltider, ansættes værdien til 55 kr. pr. dag.

For en måltid ansættes værdien til 35 kr. pr. dag. Såfremt der i stedet for fri kost og logi er udbetalt en kontant ydelse, skal den kontante ydelse medregnes til den personlige indkomst. Reglerne trådte i kraft 1. januar og har virkning for indkomståret 2007.

Palle Høj

Skatteekspert

Heden og Fjorden Landbrugscenter