Klik og læs ugens avis

Lav din egen tidsmaskine

Fredag 26. maj 2000
Annonce
Af Morten Handrup

33 38 22 60

I et Excel regneark kan du ved hjælp af datoformatet nemt lave din egen tidsmaskine, så du hurtigt kan regne frem og tilbage i tiden.

Hvis du for eksempel har en liste over datoer for inseminering af ammekøer, er det meget nemt at få computeren til at beregne de forventede kælvningsdatoer, blot ved at lægge drægtighedstiden regnet i antal dage til den indtastede dato for inseminering.

Tilsvarende kan man beregne tidspunktet for, hvornår andre dyr forventes at føde, blot man kender datoen for parringen/insemineringen og drægtighedsperiodens længde.

Hvis man ønsker at lave drægtighedsundersøgelse et bestemt antal dage efter inseminering, kan man også få tidsmaskinen til at regne den nøjagtige dato ud.

Med en kalender (eller to) foran sig er det forholdsvis nemt at regne frem og tilbage i tiden, så længe man regner i hele uger, måneder eller år, men det er straks værre, hvis man skal regne for eksempel 281 dage frem for at finde en kælvningsdato, eller hvis man for eksempel ønsker at veje kalven, når den 100 dage gammel.

I tidsmaskinen gøres det ganske enkelt ved at taste kalvens fødselsdato ind og lade computeren om at lægge 100 dage til. Tilsvarende gælder, hvis man ønsker at veje kalvene ved en alder på 8 eller 13 måneder.

Man kan også bruge programmet til at beregne den gennemsnitlige daglige tilvækst, hvis man ud over dyrets fødselsdag har vejedato på dyret. Taster man så fødselsdatoen, datoen for vejningen og vægten ind, kan man få en automatisk beregning af den gennemsnitlige daglige tilvækst. Tilsvarende gælder, hvis man har slagtedato og slagtevægt.

Hvordan laver man så sin egen tidsmaskine?

Allerførst skal man i et tomt regneark markere de felter, hvor man vil skrive datoerne, for eksempel de to første kolonner. Dernæst skal man ændre formatet i disse felter. Det gør man ved at klikke på »Formater« i den øverste bjælke i skærmbilledet. Dernæst klikker man på »Celler«, og under talformater klikker man på »Dato«. Her kan man så igen vælge den præsentation af datoen, man ønsker, for eksempel om måneden skal skrives med tal eller bogstaver.

Taster man derefter datoen, for eksempel 1/6, ind i et af felterne i første kolonne, vises datoen i det ønskede format, f.eks.01/jun/00.

Simpel formel

Hvis man så i anden kolonne ønsker at regne for eksempel 281 dage frem for at få en forventet kælvningsdato, skal man i feltet til højre for lave en lille simpel formel, der lægger 281 dage til den første dato. Det gør man ved først at aktivere feltet. Dernæst skriver man +281+, hvorefter man med pilen klikker på feltet til venstre. Så snart man trykker på returknappen, viser computeren den ønskede dato, som i dette tænkte eksempel vil være 09/mar/01.

Kopierer man derefter denne lille formel til andre felter i anden kolonne, får ved at taste andre insemineringsdatoer i første kolonne sin egen kælvningsliste.

Alder og tilvækst

Man kan tilsvarende opstille fødselsdatoer og vejedatoer i to kolonner, hvis man vil beregne dyrenes alder og gennemsnitlige daglig tilvækst.

I den tredje kolonne laver man en formel, hvor man trækker fødselsdatoen (f.eks. fra feltet A1) fra vejedatoen (f.eks. B1), altså +B1-A1. Trykker man på returknappen, får man dyrets alder.

Taster man derefter dyrets vægt ind i næste kolonne (f.eks. D1), har man de nødvendige data for at beregne dyrets gennemsnitlige daglige tilvækst.

I feltet til højre for (E1) kan man så ved at lave formelen +D1/C1 dividere slagtevægten med alderen i dage, og så man får den daglige tilvækst.

Som man kan se, er det ikke så svært at lave sin egen tidsmaskine.

 
 
MAGASINET Kvæg
   
 Artikler i det 
  nye nummer:


 * Starter med 220 
    køer når kvoten 
    er væk
    Læs mere

 * Fortsætter med 800
    køer i low-cost 
    system
    Læs mere
   
 * Der er for meget
    teknik i dansk
    kvægbrug
    Læs mere

Tegn abonnement på Magasinet Kvæg her.
Magasinet Mark
  Artikler i det 
  nye nummer:


 * Fravælger pligtige
    efterårsafgrøder
    - går ned i N-kvote
    Læs mere

 * Har du set min
    gødningsplan?
    Læs mere
   
 * Pioner i at lave
    fremavl af hybrid-
    vinterbyg
    Læs mere

Tegn abonnement på Magasinet Mark her.
Magasinet Svin
TEST AB
  Artikler i det 
  nye nummer:

 * »Jeg skal være til
    stede blandt mine
    medarbejdere«
    Læs mere

 * Genvalg til inven-
    tar og rutiner
    Læs mere
   
 * Droslede langsomt
    K-vitamin ned til
    smågrisene
    Læs mere

Tegn abonnement på Magasinet Svin her.