Klik og læs ugens avis

Sommerhus i virksomhedsordning?

Landbrugsavisen.dk
Fredag 5. september 2008
Annonce

Kan jeg have mit sommerhus i virksomhedsordning? Har det nogen betydning, om jeg afskærer mig fra at bruge sommerhuset privat? Kan jeg evt. selv leje sommerhuset gennem udlejningsbureauet på almindelige vilkår som andre lejere?

E. Carstensen, Sydjylland

Svar:

Skatterådet har i en ny afgørelse netop taget stilling til spørgsmålet om, hvordan begrebet privat anvendelse af fast ejendom skal forstås i forhold til ejerens egen leje, når ejeren anvender virksomhedsskatteordningen ved udlejningen af ejendommen.

En skatteyderen havde anmodet om svar på, om han kunne anvende virksomhedsordningen ved udlejning af en fast ejendom gennem et udlejningsbureau, når aftalen med udlejningsbureauet indebar, at skatteyderen, lige som du nævner det i dit spørgsmål, var afskåret fra at råde over boligen. Det vil således ikke være muligt at foretage ejerspærringer eller lignende.

Skatteyderen har endvidere anmodet også om svar på, om han kan bebo ejendommen i forbindelse med ferie, dog således at der betales leje til udlejningsbureauet på almindelige markedsmæssige vilkår.

I overensstemmelse med praksis på området er Skatterådet kommet frem til, at skatteyderen kan anvende virksomhedsskatteordningen ved udlejning af den faste ejendom, også ved skatteyderens ophold i ejendommen i forbindelse med vedligeholdelse og hovedrengøring.

En anvendelse af ejendommen til ferieformål vil dog efter Skatterådets opfattelse være privat anvendelse, også selvom skatteyderen betaler det samme til udlejningsbureauet som "fremmede lejere". Som følge heraf vil virksomhedsordningen ikke kunne anvendes, hvis skatteyderen selv lejer ejendommen til brug for ferieophold.

Når man har afskrevet sig rådigheden over en fast ejendom via en aftale med et udlejningsbureau, kan det godt undre, at en efterfølgende indgåelse af lejeaftale med udlejningsbureauet om leje af boligen skulle kunne føre til, at ejendommen pludselig anses for privat anvendt.

I afgørelsen er der tale om, at skatteyderen først afskærer sig retten til at råde over boligen som ejer ved indgåelse af formidlingsaftale med et udlejningsbureau. Dernæst påtænker skatteyderen at benytte boligen som lejer på samme vilkår som uafhængige tredjemænd, dvs. efter indgåelse af lejeaftale og med betaling af leje til udlejningsbureauet.

Efter min opfattelse er det unødig restriktivt, når Skatterådet fastholder, at man ikke kan anvende virksomhedsskatteordningen for sit sommerhus, når en privat anvendelse sker på markedsvilkår. Tværtimod burde man glæde sig over, at ejerne betaler skat af egen leje.

Palle Høj

Skatteekspert

Heden & Fjorden

$SUBT_ON$Kapitalafkastsatsen i 2008

Er kapitalafkastsatsen for 2008 fastsat?

Johan C. Videbæk

Svar:

SKAT har netop beregnet kapitalafkastsatsen for indkomståret 2008 til fem procent. Det er en stigning fra fire procent i de foregående år til fem procent og skal ses som en følge af den stigende rente i samfundet.

Det vil også medføre, at en større del af overskuddet kan komme ud som kapitalindkomst i stedet for personlig indkomst. Det har den fordel, at der ikke er ambi og SP-bidrag på kapitalafkast, så det kan give en lille skattebesparelse.

Palle Høj

Skatteekspert

Heden & Fjorden

 
 
MAGASINET Kvæg
   
 Artikler i det 
  nye nummer:


 * Vi har købt køerne
    og lejer stalden
    Læs mere

 * Køerne løber ud på
    rugmarken hver dag
    Læs mere
   
 * Behandlinger for
    mastitis er alt for
    ofte nyttesløse
    Læs mere


Tegn abonnement på Magasinet Kvæg her.
Magasinet Mark
  Artikler i det 
  nye nummer:


 * Gammel strøm
    sikrer, at rajgræs-
    set aldrig sulter
    Læs mere

 * Overvej vårbyg som
    alternativ til sent
    sået rug
    Læs mere
   
 * Pas på flere 
    sygdomme ved 
    tidlig såning
    Læs mere

Tegn abonnement på Magasinet Mark her.
Magasinet Svin
TEST AB
  Artikler i det 
  nye nummer:

 * Babystalden løfter
    soholdets
    effektivitet 
    markant
    Læs mere

 * Sjusk, hvis der ikke
    er styr på PRRS
    Læs mere
   
 * Få ro hos de dræg-
    tige søer
    Læs mere

Tegn abonnement på Magasinet Svin her.