Klik og læs ugens avis

Udlandet finansierer mere og mere af dansk svineavl

Af Morten Thomsen
Fredag 13. marts 2009
Annonce
Foto: Morten Thomsen.
Anders Winther hjemme på Farebæksholm. Jeg bruger normalt én dag om ugen på formandsjobbet, men i den senere tid har det været betydeligt mere, siger han. I næste uge holder Dansk Svineavl generalforsamling, og han er villig til at tage endnu en periode som formand.

For Anders Winther er diskussionen for og imod eksport af danske avlsdyr overstået. Og det mener han også den vil være, hvis alle var klar over, hvor stor del af udviklingsarbejdet inden for svineavl og svineproduktion, der faktisk finansieres ved vores eksport af avlsdyr.

"Omkostningen ved det danske avlssystem ligger på 110 mio. kr. årligt, og omkring 25 procent heraf er faktisk allerede i dag finansieret af udlandet," påpeger Anders Winther.

Et hurtigt regnestykke viser, at den sæd, danske svineproducenter køber, ville stige med seks-syv kroner, hvis ikke udlandet bidrog til finansieringen gennem deres køb af danske avlsdyr.

"Og som medlem af EU kan vi heller ikke lukke eksporten til andre EU-lande," fortsætter han.

Men han mener også, at eksporten til lande uden for EU er vigtig. Det er en eksport, der kan være svær at planlægge efter, men der er omvendt store og nødvendige penge for danske svineavlere at tjene ved denne eksport.

"På sigt er de hjemlige 20-25 mio. svin, vi producerer, ikke nok til at finansiere vores avlssystem, så vi er nødt til at eksportere," siger han.

I front

Anders Winther er ikke bange for at sammeligne danske avlsdyr med udenlandske. For nylig var han således med sin bestyrelse i Holland for at besøge avlsselskabet Topics.

"Jeg tror ikke, nogen var imponeret over deres avlsmæssige resultater, men med et årligt salg på én milion polte så gør de det godt i markedet," erkender den danske avlerformand. Han mener, at det danske avlssystem har sit fokus på det langsigtede avlsarbejde, modsat det private hollandske der tænker mere kortsigtet på egen økonomi.

"Det er en utrolig styrke, at vi i Danmark trækker på samme hammel, og det er grunden til vores succes," siger Anders Winther.

mot@landbrugsavisen.dk

 
 
MAGASINET Kvæg
   
 Artikler i det 
  nye nummer:


 * Vi har købt køerne
    og lejer stalden
    Læs mere

 * Køerne løber ud på
    rugmarken hver dag
    Læs mere
   
 * Behandlinger for
    mastitis er alt for
    ofte nyttesløse
    Læs mere


Tegn abonnement på Magasinet Kvæg her.
Magasinet Mark
  Artikler i det 
  nye nummer:


 * Gammel strøm
    sikrer, at rajgræs-
    set aldrig sulter
    Læs mere

 * Overvej vårbyg som
    alternativ til sent
    sået rug
    Læs mere
   
 * Pas på flere 
    sygdomme ved 
    tidlig såning
    Læs mere

Tegn abonnement på Magasinet Mark her.
Magasinet Svin
TEST AB
  Artikler i det 
  nye nummer:

 * Babystalden løfter
    soholdets
    effektivitet 
    markant
    Læs mere

 * Sjusk, hvis der ikke
    er styr på PRRS
    Læs mere
   
 * Få ro hos de dræg-
    tige søer
    Læs mere

Tegn abonnement på Magasinet Svin her.