Klik og læs ugens avis

Pris på juletræer fordoblet på fem år

Af Frederik Thalbitzer
Fredag 14. august 2009
Annonce
I år når udbuddet bunden, og køberne annoncerer efter træer til højere priser.

"Prisen på juletræer er steget 100 procent over fem år."

Det har Hans Henningsen erfaret, og prisstatistikken fra Dansk Juletræsdyrkerforening bekræfter, at prisen er steget 70-80 procent fra 2004 til 2008 lidt afhængig af sorteringen.

Ifølge foreningens prisstatistik fik juletræsdyrkerne i 2004 i snit 61 kr. for en 175-200 cm høj nordmannsgran klasse A efter ON-sorteringen. Det var det år, prisen nåede bunden. I 2008 fik man 122 kr. for et tilsvarende træ, hvilket svarer til en stigning på 100 procent.

Foreningen kan af gode grunde ikke lave statistik over prisen i 2009 endnu, men der annonceres angiveligt efter træer til højere priser, end der blev handlet til i 2008.

Det var store tilplantninger i 1995-1997 der var skyld i, at prisen nåede bunden for fem år siden. Til gengæld blev der plantet meget få træer i 2002-2003, hvilket man begynder at nyde frugterne af nu, hvor prisen er kommet op.

Ifølge Dansk Juletræsdyrkerforenings analyser har udbuddet nået bunden, men foreningen forventer først at der kommer mange ekstra træer på markedet i 2012/2013. Og udbud og efterspørgsel styrer som bekendt prisen.

Det mærker Hans Henningsen.

"Vi er gået ind i en periode med få høstklare træer og en god pris," siger han.

thalbitzer@landbrugsavisen.dk

 
 
MAGASINET Kvæg
   
 Artikler i det 
  nye nummer:


 * Starter med 220 
    køer når kvoten 
    er væk
    Læs mere

 * Fortsætter med 800
    køer i low-cost 
    system
    Læs mere
   
 * Der er for meget
    teknik i dansk
    kvægbrug
    Læs mere

Tegn abonnement på Magasinet Kvæg her.
Magasinet Mark
  Artikler i det 
  nye nummer:


 * Stordriftsfordele
    topper ved 700 ha
    Læs mere

 * Dyrkning af korn
    på kartoflernes
    præmisser
    Læs mere
   
 * Drengedrømmen
    er blevet til
    virkelighed
    Læs mere

Tegn abonnement på Magasinet Mark her.
Magasinet Svin
TEST AB
  Artikler i det 
  nye nummer:

 * »Jeg skal være til
    stede blandt mine
    medarbejdere«
    Læs mere

 * Genvalg til inven-
    tar og rutiner
    Læs mere
   
 * Droslede langsomt
    K-vitamin ned til
    smågrisene
    Læs mere

Tegn abonnement på Magasinet Svin her.