Klik og læs ugens avis

Kalender

Landbrugsavisen.dk
Fredag 7. oktober 2011
Annonce

Region Nordjylland

Tirsdag 11. oktober

Deltidsudvalget f/Landboforeningen Limfjord

Kl. 19: Fokus på forsikringsjunglen. Peter Quitzau, DLBR, fortæller om, hvad man skal være opmærksom på ved valg af forsikringsselskab og dækning. Se www.landbo-limjord.dk. Alle er velkomne på Landbo Limfjord

LandboThy

19-21.15: Minkmøde

Alle minkavlere på Mors, Thyholm og i Thy inviteres til orienteringsmøde med fokus på mink. Med deltagelse af Kopenhagen Fur.

Landbocentret, Silstrupvej 12, Thisted.

Se www.landbothy.dk

Onsdag 12. oktober

LandboNord - Brønderslev Seniorklub

Kl. 14: Besøg på Badeanstalten, Håndværkervej 4, Brønderslev. Her får vi en rundvisning, ser håndlavet sæbe mv. Virksomheden er vært ved kaffe. Tilmelding senest mandag 10 oktober på tlf. 96 24 24 24. Maks. 35 pers.

LandboThy i samarbejde med DLR Kredit

Kl. 19 - 22: Finansieringsmøde med indlæg v/landbrugschef Steen Pedersen og finanschef Henrik Højby, DLR Kredit, og konsulenter fra LandboThy

Landbocentret, Silstrupvej 12, 7700 Thisted - se også www.landbothy.dk

Torsdag 13. oktober

LandboNord - Frederikshavn Seniorklub

Kl. 14: Foredrag, Erik Nielsen "Med hestevogn gennem Europa" på Knivholt Hovedgaard. Prisen er 50 kr. inkl. kaffe. Tilmelding senest 10. oktober.

Landboforeningen Limfjord

Kl. 19: For landbokvinder: Foredrag med Helga Moos, som vil fortælle om sit liv og oplevelser både som aktiv inden for ligestillingskampen og som kvinde på Christiansborg. Se www.landbo-limfjord.dk.

Nordjysk Familielandbrug/Deltidsudvalget

Kl.19: Vi besøger Agri College, som vi finder på adressen Struervej 70,Aalborg Ø.

Skolen uddanner bredt inden for landbrugsrelaterede linjer, f.eks. dyrepasser, anlægsgartner, naturtekn. m.m.

Se omtale/omg. tilmelding.

Fredag 14. oktober

LandboNord - Kødkvæg

Kl. 15 -17: Robuste græsmarker til kødkvæg hos Jørgen Larsen, Vogdrupvej 2, 9830 Tårs. Vi ser på udlæg lagt ud i foråret med forskellige græsblandinger i et demonstrationsprojekt.

Ingen tilmelding, mød blot op.

Region Midtjylland

Tirsdag 11. oktober

Lemvigegnens Landboforening - planteavlskontoret

Kl. 9.30: Elektronisk indberetning af sprøjtejournal og ansøgning om enkeltbetaling på Lemvigegnens Landboforening. Punkter: Sprøjtejournalen, Mark Online, NemID m.m.

Tilmelding på 96 63 05 44.

Lemvigegnens Landboforenings Seniorklub

Kl.13.30: Virksomhedsbesøg på Birns Jernstøberi i Holstebro. Vi bliver vist rundt på stedet, og virksomheden giver kaffe. Tilmelding senest 7. okt. på tlf. 96 63 05 44 el. mail ll@lemvig-landbo.dk.

Lemvigegnens Landboforening - planteavlskontoret

Kl. 19: Elektronisk indberetning af sprøjtejournal og ansøgning om enkeltbetaling på Lemvigegnens Landboforening. Punkter: Sprøjtejournalen, Mark Online, NemID m.m.

Tilmelding på 96 63 05 44.

Onsdag 12. oktober

Ikast-Bording Landboforenings seniorklub

9.30: Fortælling og musik i Ikast Svømmecenter

Ingen tilmelding. Pris 50 kr.

LMO

kl. 12-16.30: Konference om økonomi, refinansiering og råvarepriser. Oplægsholdere fra Århus Universitet, Nordea, Jyske Markets og LMO.

Sted: LMO, Søften.

Se hele programmet og tilmeld dig senest 7.okt. på lmo.dk .

Heden & Fjorden

19.30: Regionsmøde Dansk Kvæg i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10..Aktuelle problemstillinger vil blive berørt. Alle interesserede er velkomne.

Torsdag 13. oktober

Hedeboernes seniorklub

Kl.13.30: Foredrag i Aulum Fritidscenter: "Livsglædens nødvendighed" ved Jytte Drejer.

Ingen tilmelding.

Region Syddanmark

Mandag 10. oktober

Sønderjysk Landboforening

Kl. 17-21: Fremtids- og etableringsseminar for unge i landbruget på Centret i Vojens.

Husk tilmelding på tlf. 73 20 26 00 eller mail jt@slf.dk. Se programmet på www.slf.dk . Arrangementet er gratis.

KHL økonomi

Kl. 19-22: KHL holder refinansieringsmøde. Skal vi gennem en ørkenvandring på 10 år, før økonomien atter sprudler?

Yderligere info og tilmelding på www.khl.dk

Region Sjælland

Tirsdag 11. oktober

Agrovi

Kl. 15.30-20: Smil på trods af krisen. Endnu en spændende konference fra Agrovi. Læs programmet på www.agrovi.dk

Pris: 450 kr. ekskl. moms. Sted: Hotel Scandic i Roskilde.

Tilmelding på tlf. 48 22 52 00 el. agrovi@agrovi.dk.

Torsdag 13. oktober

Agrovi

Kl. 17-19.30: Kender du de økonomiske muligheder i din ejendom.

Nykredit i Frederikssund og Agrovi sætter fokus på din ejendoms muligheder.

Afsluttes med buffet. Tilmelding til nykredit.dk/frederikssund1310

 
 
MAGASINET Kvæg
   
 Artikler i det 
  nye nummer:


 * Starter med 220 
    køer når kvoten 
    er væk
    Læs mere

 * Fortsætter med 800
    køer i low-cost 
    system
    Læs mere
   
 * Der er for meget
    teknik i dansk
    kvægbrug
    Læs mere

Tegn abonnement på Magasinet Kvæg her.
Magasinet Mark
  Artikler i det 
  nye nummer:


 * Fravælger pligtige
    efterårsafgrøder
    - går ned i N-kvote
    Læs mere

 * Har du set min
    gødningsplan?
    Læs mere
   
 * Pioner i at lave
    fremavl af hybrid-
    vinterbyg
    Læs mere

Tegn abonnement på Magasinet Mark her.
Magasinet Svin
TEST AB
  Artikler i det 
  nye nummer:

 * »Jeg skal være til
    stede blandt mine
    medarbejdere«
    Læs mere

 * Genvalg til inven-
    tar og rutiner
    Læs mere
   
 * Droslede langsomt
    K-vitamin ned til
    smågrisene
    Læs mere

Tegn abonnement på Magasinet Svin her.