Klik og læs ugens avis

Arla-gården godkendt

Fredag 27. juni 2003 02:00
Annonce
Fra 1. oktober må Arla Foods' leverandører ikke længere sende højdrægtige dyr til slagteriet. De må heller ikke længere brunstsynkronisere deres køer eller udbringe slam fra kommunale rensningsanlæg på deres marker.

Af Morten Handrup og Karsten Himmelstrup
Det er nogle af konsekvenserne af, at repræsentantskabet for Arla Foods tirsdag godkendte kvalitetsprogrammet Arlagården. Kvalitetsprogrammet koster selskabet 25 mio. kr. over de næste tre år - foruden hvad det koster leverandørerne hjemme på ejendommene.
Programmet har tidligere været udførligt omtalt i Landsbladet, og diskussionerne på debatmøderne i foråret har ikke ændret væsentligt på indholdet. Det blev præsenteret onsdag ved et pressemøde hos Holger Poulsen, Ejer Baunehøj, som forklarede, hvilken betyding det får på hans ejendom.

Foder og vand
Som det fremgår, omfatter kvalitetsprogrammet Arlagården meget andet og meget mere end krav til mælkens sammensætning og kvalitet. Der er for eksempel krav vedrørende foder og vand, og tilsvarende er der en række krav vedrørende dyrenes trivsel og sundhed, herunder også bestemmelser om brugen af medicin.
Med hensyn til malkning er der en lang og detaljeret liste med krav og anbefalinger, herunder også vedrørende indretning af mælkerum, malkeanlæg og køletank. Dertil kommer krav til hygiejne og krav om smittebeskyttelse. Ud over disse specielle krav er der en række henstillinger og anbefalinger.
Selv om de svenske medlemmer i mange år har haft et tilsvarende kvalitetsprogram, er der også for dem en række stramninger, for eksempel vedrørende afhorning og transport af dyr.
Programmet gælder fra 1. oktober 2003. I løbet af to år regnet fra 1. april 2004 vil alle gårde få et besøg af rådgivende karakter, og hvor der laves en handlingsplan samt sættes en tidsfrist for, hvornår den skal være ført ud i livet.
- Hvis sådan et program skal virke, skal der være nogle konsekvenser, hvis mælkeproducenterne ikke lever op til det, siger Visti Busk Pedersen, som er medlem af den såkaldte referencegruppe bag programmet.
Ud over henstillinger kan der blive tale om reduceret mælkepenge, en bod og midlertidigt stop i afhentning.

Håndfuld problemer
Projektleder Helle Skjold forventer, at op imod fem procent af leverandørerne har svært ved at leve op til kravene, og det tal bekræftes af Holger Poulsen fra Repræsentantskabet:
- Jeg vil tro, at en håndfuld her i området kan få problemer. Ofte er der tale om nogle, som har ladet stå til gennem flere år og som har planer om at stoppe, siger Holger Poulsen.
Visti Busk Pedersen er tilfreds med den demokratiske proces omkring vedtagelsen:
- Det har været spændende, og vi har fået mange mælkeproducenter til at se det nyttige i sådan et kvalitetsprogram, siger han.
- Det er fuldstændig latterligt, at vi nu skal have mere kontrol, endda fra vores eget mejeri, lyder kommentaren fra Peder Mouritsen, der er formand for Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter. Han ser de mange krav som en metode til at skaffe mejeriet en billigere råvare. Selv er han i øvrigt med i et biogasanlæg, der modtager kommunalt slam, som ifølge reglerne ikke må spredes på markerne. Sagen blev diskuteret tirsdag på repræsentantskabsmødet, men Arla Foods fastholder udgangspunktet om, at kilderne skal være kendte, hvilket ikke gælder spildevandsslam. Men Arlagården er et program i bevægelse, og der kan ske ændringer i kravene, konstaterede pressechef Louis Honore på mødet.
 
 
MAGASINET Kvæg
   
 Artikler i det 
  nye nummer:


 * Starter med 220 
    køer når kvoten 
    er væk
    Læs mere

 * Fortsætter med 800
    køer i low-cost 
    system
    Læs mere
   
 * Der er for meget
    teknik i dansk
    kvægbrug
    Læs mere

Tegn abonnement på Magasinet Kvæg her.
Magasinet Mark
  Artikler i det 
  nye nummer:


 * Fravælger pligtige
    efterårsafgrøder
    - går ned i N-kvote
    Læs mere

 * Har du set min
    gødningsplan?
    Læs mere
   
 * Pioner i at lave
    fremavl af hybrid-
    vinterbyg
    Læs mere

Tegn abonnement på Magasinet Mark her.
Magasinet Svin
TEST AB
  Artikler i det 
  nye nummer:

 * »Jeg skal være til
    stede blandt mine
    medarbejdere«
    Læs mere

 * Genvalg til inven-
    tar og rutiner
    Læs mere
   
 * Droslede langsomt
    K-vitamin ned til
    smågrisene
    Læs mere

Tegn abonnement på Magasinet Svin her.